La desigualtat augmenta a Espanya més que enlloc

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

Segueix-nos...

Twitter

 


Google
 

A Internet |

A bombolla

lo + llegit

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

Recent comments

Submitted by binissaida on 15 October, 2012 - 01:00

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd><b><i><img src alt height width>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

pingback_format

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>

El coeficient de Gini es defineix com la relació de parts acumulatives de la població distribuïda segons el nivell de renda disponible equivalent, per al percentatge acumulat de la renda total disponible equivalent rebuda per ells.

La desigualtat a Catalunya

A Catalunya l'augment de les desigualtats també ha estat molt notable, i s'espera que el 2012 pulveritzem rècords.
 
El quintil d'ingrés o la relació S80/S20 és una mesura de la desigualtat de la distribució de l'ingrés. Es calcula com el quocient entre la renda total percebuda pel 20% de la població amb els ingressos més alts (quintil superior) a la rebuda pel 20% de la població amb els ingressos més baixos (quintil inferior).

I si mirem els indicadors de desigualtat per les principals poblacions catalanes, encara es veueun desigualtats més elelvades: